ekspertyzy techniczne

Aby ocenić stan techniczny obiektu oraz możliwość jego modernizacji lub dalszego użytkowania oraz ewentualny zakres koniecznych napraw, potrzebna jest profesjonalna analiza i ocena stanu konstrukcji. W ramach naszych usług oferujemy pełen zakres pomocy w tym zakresie.