Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawem najczęściej zadawanych pytań – najprawdopodobniej znajdą Państwo większość odpowiedzi. Ponadto, zapoznanie się z nimi pozwoli oszczędzić Państwa i masz czas oraz usprawni komunikację.

Część I – zasady kontaktu

1. Jak można się z Państwem skontaktować?

Najbardziej preferowana forma kontaktu to wiadomość e-mail lub formularz na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Ze względu na liczne obowiązki związane ze świadczeniem usług dla naszych Klientów, na wiadomości odpowiadamy dwa razy dziennie – około godziny 12.00 oraz około godziny 16.00. W przypadku dużej ilości korespondencji, odpowiedź może nastąpić następnego dnia roboczego.
W sprawach WAŻNYCH I PILNYCH prosimy o kontakt telefoniczny.

2. Nie otrzymałem/am odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Co się dzieje?

Patrz pytanie nr 1.

3. Nie mogę się dodzwonić. Co się dzieje?

Telefony odbieramy od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 16.00. Ponadto, charakter naszej pracy czasami uniemożliwia odebranie telefonu, np. z powodu spotkań, wizyt w urzędach lub pracy w terenie. Na pewno oddzwonimy jak będzie to możliwe.
Wielokrotne próby połączenia nie sprawią, że kontakt nagle stanie się możliwy – raz wystarczy 😉
Jeżeli sprawa nie wymaga natychmiastowej odpowiedzi, zdecydowanie lepiej kontaktować przy pomocy poczty elektronicznej (patrz pytanie nr 1).

4. Czy możemy się spotkać?

Oczywiście – zapraszamy do naszego biura. Aby oszczędzić Państwa i nasz czas, przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania i zapoznanie się z pytaniami z Części II.
Wizyty bez zapowiedzi bardzo dezorganizują naszą pracę i mogą spowodować, że nie zastaną Państwo odpowiedniej osoby w biurze (np. ze względu na wyjazd w teren) lub mogą nałożyć się z wizytą innego Klienta.

5. Czy możemy się spotkać u mnie na działce/na budowie?

Na pierwsze spotkanie zapraszamy do naszego biura. Jeżeli zdecydują się Państwo na nasze usługi i ich charakter będzie tego wymagał, oczywiście możemy się spotkać w terenie.

Cześć II – realizacja zleceń z zakresu projektowania

6. Ile kosztują Państwa usługi i jaki jest termin realizacji?

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie zależnie od jego charakteru. Podobnie z określeniem terminu realizacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi zlecenia. Niezbędny zakres informacji zależy od charakteru usług przedstawionych w pytaniach poniżej.

7. Chcę kupić działkę, ale nie wiem co mogę na niej zbudować. Jak to sprawdzić?

Te informacje mogą Państwo znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – znajduje się on na stronie Urzędu Gminy/Miasta, na terenie której znajduje się działka. W przypadku jego braku, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (zwykle czeka się na nią kilka miesięcy).
Jeżeli nie radzą sobie Państwo z odczytywaniem zapisów planu/decyzji, możemy podjąć się wykonania studium zagospodarowania terenu i przygotować dla Państwa odpowiednią analizę. Prosimy w takim wypadku o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji (nr działki, obręb geodezyjny) oraz opisanie zamierzenia inwestycyjnego (rodzaj zabudowy, funkcja, wielkość obiektu itp.) jakie Państwa interesuje. Otrzymają Państwo wycenę usługi i termin realizacji.

8. Mam działkę i wybrałem odpowiedni projekt w internecie. Co robić dalej?

Należy wykonać adaptację projektu i wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Możemy dla Państwa wykonać tę usługę. Prosimy w takim wypadku o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji (nr działki, obręb geodezyjny) oraz linkiem do wybranego projektu. Otrzymają Państwo wycenę usługi i termin realizacji.

9. Mam działkę i wybrałem odpowiedni projekt w internecie, ale chcę wprowadzić w nim zmiany. Co robić dalej?

Jak w pytaniu nr 8, przy czym prosimy również opisać zakres zmian. Zwracamy jednak uwagę, że znaczne zmiany wymagają dużego nakładu pracy, co przekłada się na cenę i termin realizacji. W przypadku projektów gotowych najbardziej opłacalne jest wybranie projektu, który nie będzie wymagał zmian lub będzie wymagał niewielkich.

10. Potrzebuję projektu indywidualnego. Jakich informacji potrzebujecie, aby go wykonać?

Prosimy w takim wypadku o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji (nr działki, obręb geodezyjny) oraz szczegółowym opisem Państwa oczekiwań, tj. rodzaju zabudowy, funkcji obiektu, jego przybliżonej powierzchni, liczby kondygnacji oraz wszelkich innych zaleceń jakie są dla Państwa istotne. Otrzymają Państwo wycenę usługi i termin realizacji.

11. Chcę przebudować/rozbudować/nadbudować istniejący obiekt. Co robić dalej?

Prosimy w takim wypadku o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji (nr działki, obręb geodezyjny), szczegółowym opisem istniejącego obiektu (jego stanu prawnego, stanu technicznego, mile widziane również zdjęcia oraz skan rysunków z projektu) oraz szczegółowym opisem Państwa oczekiwań dotyczących zakresu inwestycji. Otrzymają Państwo wycenę usługi i termin realizacji.

12. Czy muszę coś samodzielnie załatwiać w urzędach?

W ramach świadczonych przez nas usług pełnimy również rolę pełnomocnika Klienta w postępowaniu administracyjnym i podlegamy w załatwianiu formalności. Oczywiście Klient zawsze może robić to samodzielnie jeśli sobie tego życzy.

13. Jak długo będę czekał na pozwolenie na budowę? Czy możecie to przyspieszyć?

Ustawa prawo budowlane określa maksymalny termin wydania decyzji na 65 dni, który może zostać przedłużony o czas na ewentualne uzupełnienie dokumentacji (w obecnej praktyce organów administracji zdarza się to prawie zawsze). Niestety nie mamy wpływu na tempo pracy urzędników.

Cześć III – realizacja zleceń z zakresu kierowania robotami

14. Potrzebuję kierownika budowy. Czy świadczycie takie usługi?

Oczywiście. Prosimy o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji oraz rodzaju inwestycji, mile widziane również skany najważniejszych rysunków z projektu (zagospodarowanie terenu, rzuty, przekroje, elewacje). Jeżeli nasze możliwości czasowe pozwolą na podjęcie się zlecenia, otrzymają Państwo wycenę i warunki współpracy.

15. Potrzebuję inspektora nadzoru inwestorskiego. Czy świadczycie takie usługi?

Oczywiście. Prosimy o wiadomość e-mail z podaniem lokalizacji oraz rodzaju inwestycji, mile widziane również skany najważniejszych rysunków z projektu (zagospodarowanie terenu, rzuty, przekroje, elewacje). Jeżeli nasze możliwości czasowe pozwolą na podjęcie się zlecenia, otrzymają Państwo wycenę i warunki współpracy.

Cześć IV – inne pytania

16. Dlaczego terminy są zwykle takie długie?

Proces projektowania wymaga czasu i licznych działań, których nie widać bezpośrednio w projekcie. Cenimy sobie jakość naszych usług, w związku z czym nie podejmujemy się zleceń polegających na „szybkim załatwieniu pozwolenia na budowę”, tj. nieuważnym wykonywaniu dokumentacji zawierającej tylko niezbędne minimum wymagane przepisami. Takie działanie często skutkuje błędami i istotnymi brakami w projekcie, co rodzi liczne problemy na etapie wykonawstwa. Jesteśmy zdania, że lepiej poświęcić więcej czasu na wykonanie poprawnej dokumentacji, niż tracić czas i pieniądze w związku z problemami na budowie.

17. Czy prowadzicie obsługę inwestycji deweloperskich?

Oczywiście. Inwestycje deweloperskie że względu na swój charakter (np. projektowanie wielu jednakowych lub bardzo podobnych budynków) często mogą liczyć na atrakcyjniejszą cenę. Z doświadczenia wiemy jednak, że deweloperzy mają często wygórowane wymagania dotyczące terminów, co przynosi bardzo negatywne skutki (patrz pytanie nr 16).

18. Czy mogę liczyć na rabat?

Na rabat zawsze można liczyć 😉 Musi to jednak mieć swoje uzasadnienie. Zbytnie obniżanie ceny niestety skutkuje spadkiem jakości, a tego wolimy unikać. Na atrakcyjniejszą cenę mogą u nas liczyć stali Klienci, którzy regularnie składają zlecenia oraz deweloperzy (patrz pytanie nr 17), ale również w granicach rozsądku.